Wymagania EiE Energetyka S1
Zaliczenie
0 - 22.06.2020
I - 26.06.2020 godz. 11:00
II - 1 Poprawka 01.07.2020 godz. 11:00
III - 2 Poprawka 11.09.2020 godz. 10:00