Informacje

W tej części znajują się informacje oraz materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych.

Oscyloskop Rigol DS 1000
Multimetr Sanwa RD700

Kolokwium-przykladowe zadania


Konsultacje

Czwartek 14:00 - 16:00
pok. 26 Hala Technologiczna


Elektrotechnika

sem. 1, grupy: MT1-1x

Termin:

Miejsce: Centrum Mechatroniki, wejście W2

Kolejność ćwiczeń:
Grupa A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Grupa B: 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7
Grupa C: 3, 4, 1, 2, 5, 6, 7
Grupa D: 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7

Wykaz ćwiczeń:
1. Stany nieustalone w obwodach prądu stałego.
2. Rezonans szeregowy w obwodach RLC.
3. Badanie dławika i transformatora.
4. Wyznaczanie indukcyjności własnej i wzajemnej.
5. Zaliczenie ćwiczeń 1, 2, 3, 4.
6. Zastosowanie metody potencjałów węzłowych w obwodach prądu stałego.
7. Zastosowanie metody prądów oczkowych w obwodach prądu stałego.


Wyniki zaliczeń:Zaliczenie nr 1 i 2


Elektrotechnika i Elektronika Samochodowa

2008/2009, sem. 2, grupy: M1-45, M2-15

Termin: Wtorek, Środa, 10:15.

Miejsce: Centrum Mechatroniki

Kolejność ćwiczeń:
Grupa A: 1, 2, 3, 4, Z, 5, 6, 7, 8, 9, O, Z,
Grupa B: 2, 3, 4, 1, Z, 6, 7, 8, 9, 5, 0, Z,
Grupa C: 3, 4, 1, 2, Z, 7, 8, 9, 5, 6, O, Z,

Wykaz ćwiczeń:
1. Badanie elektronicznego układu zapłonowego MED-213A.
2. Badanie czujników temperatury.
3. Badanie wzmacniacza operacyjnego
4. Motronic 4.1 cz. 1
5. Badanie przepływomierzy.
6. Sensoryka samochodowa.
7. Badanie przerzutników.
8. Motronic 4.1 cz. 2
9. Badanie układu zapłonowego z czujnikiem Halla
O. Zajęcia uzupełniające
Z. Zaliczenie


Wyniki zaliczeń: Zal1


Elektrotechnika i Elektronika Samochodowa

2009/2010, sem. 2, grupy: Tn1-31

Miejsce: Centrum Mechatroniki W2

Kolejność ćwiczeń:
Grupa A: 0, 1, 2, 3, 4, Z1, 5, 6, 7, 8, 9, 1O, Z2
Grupa B: 0, 2, 3, 4, 1, Z1, 6, 7, 8, 9, 5, 1O, Z2
Grupa C: 0, 3, 4, 1, 2, Z1, 7, 8, 9, 5, 6, 1O, Z2
Grupa D: 0, 4, 1, 2, 3, Z1, 8, 9, 5, 6, 7, 1O, Z2

Wykaz ćwiczeń:
0. Pomiary elektryczne w technice samochodowej.
1. Badanie elektronicznego układu zapłonowego MED-213A.
2. Motronic 4.1 cz. 1
3. Badanie czujników temperatury.
4. Badanie wzmacniacza operacyjnego
5. Badanie przepływomierzy.
6. Motronic 4.1 cz. 2
7. Badanie przerzutników.
7. Sensoryka samochodowa.
9. Badanie układu zapłonowego z czujnikiem Halla
10. Zajęcia uzupełniające
Z. Zaliczenie


Wyniki zaliczeń: Zal1


Podstawy Elektroniki

sem. 2, grupy: MT-1x

Termin: 8:30 w przypadku zajęć zaplanowanych na godz. 8:15

Miejsce: Centrum Mechatroniki, wejście W2

Kolejność ćwiczeń:
Grupa A: 1, 2, 3, Z1, 4, 5, 6, Z2, 7, 8, 9, U, Z3
Grupa B: 2, 3, 1, Z1, 5, 6, 4, Z2, 8, 9, 7, U, Z3
Grupa C: 3, 1, 2, Z1, 6, 4, 5, Z2, 9, 7, 8, U, Z3

Wykaz ćwiczeń:
1. Badanie wzmacniacza operacyjnego I.
2. Badanie tranzystora bipolarnego.
3. Badanie diody.
4. Badanie stabilizatorów.
5. Badanie wpływu temperatury na złącze półprzedwodnikowe.
6. Badanie wzmacniacza operacyjnego II.
7. Badanie tranzystora unipolarnego.
8. Badanie przerzutników.
9. Badanie tyrystora.
10. Badanie fitrów aktywnych.
U. Zajęcia uzupełniające.
Z1, Z2, Z3. Zaliczenie ćwiczeń.


Terminy zaliczeń poprawkowych: I - 23.06.2011 godz. 9:15, II - 16.09.2011 godz. 9:15


Napędy elektryczne

grupy: MT1-2x

Miejsce: HT 5

Harmonogram: Harmonogram


Elektrotechnika i Elektronika

grupy: IM1-1x, E1-1x

Miejsce: Centrum Mechatroniki W2

Termin:

Kolejność ćwiczeń:
Grupa A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Grupa B: 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7
Grupa C: 3, 4, 5, 6, 1, 2, 7
Grupa D: 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7
Grupa E: 5, 6, 1, 2, 3, 4, 7

Wykaz ćwiczeń:
1. Stany nieustalone w obwodach prądu stałego.
2. Rezonans szeregowy w obwodach RLC.
3. Wyznaczanie indukcyjności własnej i wzajemnej.
4. Badanie wzmacniacza operacyjnego I.
5. Badanie tranzystora bipolarnego.
6. Badanie diody.
7. Zaliczenie ćwiczeń.


Podstawy Automatyki

grupy: MT1-2x

Miejsce: HT 25

Termin:

Wykaz ćwiczeń:
1. Podstawowe elementy automatyki.
2. Charakterystyki częstotliwościowe.
3. Badanie układów ze sprzeeniem zwrotnym.
4. Badanie stabilnosci układów dynamicznych.
5. Badanie układu regulacji PID.
6. Regulacja Kaskadowa.
7. Zaliczenie ćwiczeń.

© Informacje i materiały dydaktyczne

W zwiazku z wyjazdem służbowym informuje, że zajecia ze mna zaplanowane w dniach 22- 27.10 odbeda się w innym terminie.