Zaliczenie Mechatronika:
0 - 22.06.2020
I - 26.06.2020 godz. 9:00
II - 1 Poprawka 01.07.2020 godz. 9:00
III - 2 Poprawka 11.09.2020 godz. 9:00
Wymagania Napędy Elektryczne Mechatronika S1 

Zaliczenie Mechanika i Budowa Maszyn:
0 - 28.04.2020
I - 26.06.2020 godz. 15:00
II - 1 Poprawka 01.07.2020 godz. 15:00
III - 2 Poprawka 11.09.2020 godz. 12:00
Wymagania NEHiP S1, N1