Terminy zaliczeń

0 - 16.06.2020
I - 26.06.2020 godz. 13:00
II - 1 Poprawka 01.07.2020 godz. 13:00
III - 2 Poprawka 11.09.2020 godz. 11:00

Wymagania

Wymagania


20019/2020, sem. 2, grupy: MT-1x
Termin: 8:30 w przypadku zajęć zaplanowanych na godz. 8:15
Miejsce: Centrum Mechatroniki, wejście W2
Wymagania: Wymagania

Kolejność ćwiczeń:
Grupa A: 1, 2, 3, Z1, 4, 5, 6, Z2, 7, 8, 9, U, Z3
Grupa B: 2, 3, 1, Z1, 5, 6, 4, Z2, 8, 9, 7, U, Z3
Grupa C: 3, 1, 2, Z1, 6, 4, 5, Z2, 9, 7, 8, U, Z3

Wykaz ćwiczeń:
1. Badanie wzmacniacza operacyjnego I.
2. Badanie tranzystora bipolarnego.
3. Badanie diody.
4. Badanie stabilizatorów.
5. Badanie wpływu temperatury na złącze półprzewodnikowe.
6. Badanie wzmacniacza operacyjnego II.
7. Badanie tranzystora unipolarnego.
8. Badanie przerzutników.
9. Badanie tyrystora.
10. Badanie filtrów aktywnych.
U. Zajęcia uzupełniające
Z1, Z2, Z3. Zaliczenie ćwiczeń.


Terminy zaliczeń poprawkowych: