2019/2020, sem. 1, grupy: MT1-1x


Termin:
Miejsce: Centrum Mechatroniki, wejście W2
Kolejność ćwiczeń:
Grupa A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Grupa B: 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7
Grupa C: 3, 4, 1, 2, 5, 6, 7
Grupa D: 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7


Wykaz ćwiczeń:
 1. Stany nieustalone w o   

Wyniki zaliczeń: